Regler och villkor

Genom att komma åt denna webbplats som finns på Zenler.com samtycker du till att vara bunden av dessa webbplatsvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar.

Om du inte samtycker till något av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

Villkor 
Tillstånd ges att använda materialet på företagets webbplats endast för personlig eller icke-kommersiellt syfte. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:
a) modifiera eller kopiera materialet.
b) använda materialet för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
c) försöka dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara som finns på företagens webbplats.
d) ta bort upphovsrätt eller andra äganderättsnoteringar från materialet.
e) överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan när som helst avslutas av företaget. När du avslutar din visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt kopierat / nedladdat material i din besittning, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

Friskrivning 
Materialet på företagets webbplats tillhandahålls "i dess skick". Företaget ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och friskriver sig härmed från och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar eller gör företaget inga utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Begränsningar 
Under inga omständigheter ska företaget eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott)) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på företagets webbplats, även om företaget eller en auktoriserad representant för företaget har meddelats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig. Revideringar och Errata Materialet som visas på företagets webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialen på dess webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Företaget kan när som helst göra ändringar i materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. Företaget åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

Länkar 
Företaget har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte att företaget godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av webbplatsens användarvillkor 
Företaget kan när som helst revidera dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

Tillämplig lag 
Alla anspråk som rör företagets webbplats ska regleras av lagarna i Sverige utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser. Som instruktör representerar, garanterar och förbinder du dig att: Inget inskickat innehåll får göra intrång i eller missbruka någon immateriell rättighet som tillhör en tredje part. Men om instruktören använder HEVC-komprimering är det instruktörens ansvar att betala royalties till MPEG-LA, ägaren till HEVC-patent efter behov.

Integritetspolicy 
Läs mer om Integritetspolicy här.

Cookie-policy 
Läs mer om Cookie Policy här.
Upphovsrätt @cftinstitutet.se.

Alla rättigheter förbehållna cftinstitutet - Drivs av Zenler